Gewaarborgd inkomen

Als u als zelfstandige door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken, ontvangt u de eerste maand geen vergoeding van uw ziekenfonds. Bovendien zijn de vergoedingen van uw ziekenfonds vanaf de vierde maand kleiner dan die voor werknemers. Misschien zijn ze onvoldoende om al uw uitgaven te dekken. De beperkte vergoedingen kunnen worden aangevuld door een verzekering "gewaarborgd inkomen" af te sluiten. Deze verzekeringsvorm is bijna noodzakelijk voor elke bedrijfsleider! Heeft u er ooit al eens bij stilgestaan hoeveel vergoeding u ontvangt als u ziek wordt of een ongeval krijgt?
Vanaf het ogenblik dat u werkonbekwaam wordt door ziekte of ongeval, blijkt de wettelijke (bruto) tussenkomst duidelijk onvoldoende te zijn. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt hiervoor de juiste oplossing:

  • u ontvangt een bijkomende maandelijkse vergoeding
  • de vergoeding kan perfect afgestemd worden op uw huidige inkomen, zodat uw levensstandaard behouden blijft
  • de mogelijkheid bestaat om reeds vanaf de eerste dag een vergoeding te ontvangen
  • de uitkering blijft behouden tot de pensioenleeftijd
  • de premie van de verzekering Gewaarborgd Inkomen is volledig fiscaal aftrekbaar


Voor wie is deze verzekering zeer nuttig:

  • voor de bedrijfsleider
  • voor werknemers met een belangrijke functie in uw bedrijf
  • voor werknemers wiens inkomen hoger is dan het wettelijk plafond
> terug naar boven
 
Bedrijfsvermogensverzekering
De investering in productiemiddelen, gebouwen, auto’s enz. zijn meestal hoog. Het risico van beschadiging aan of verloren gaan van, deze investering dient daarom zoveel mogelijk te worden beperkt. Anderzijds kan het uitvallen van de productie voor een onderneming rampzalige gevolgen hebben. Een bedrijfsschadeverzekering verschaft de noodzakelijke middelen om de moeilijke periode, bijvoorbeeld na een schade door brand, te overbruggen.
> terug naar boven
 
Machinebreukverzekering
De investering in productiemiddelen, gebouwen, auto’s enz. zijn meestal hoog. Het risico van beschadiging aan of verloren gaan van, deze investering dient daarom zoveel mogelijk te worden beperkt. Anderzijds kan het uitvallen van de productie voor een onderneming rampzalige gevolgen hebben. Een bedrijfsschadeverzekering verschaft de noodzakelijke middelen om de moeilijke periode, bijvoorbeeld na een schade door brand, te overbruggen.
> terug naar boven
 
Verzekering elektronische en elektrische installaties

Ook uw elektronische installaties worden als maar meer belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf. Bescherm hen vandaag nog tegen plotselinge en onvoorziene schade. Elektriciteit, brand, bliksem en diefstal zijn de meest voorkomende oorzaken voor schade aan elektronisch materiaal. Mocht dat bij u gebeuren, hoe vlug zal u opnieuw operationeel zijn? Wat kost de vervanging van computers, fax; kopieermachine, telefooncentrale,….? En de wederopbouw van al uw gegevens? Meestal vormt de elektronica één van de belangrijkste investeringsposten van de onderneming. Nochtans is deze onmisbare technologie zeer kwetsbaar. Bliksem, overspanning, waterschade, diefstal, vandalisme, een dagelijks accidentje, kunnen het totale of een deel van het elektronicapark van een onderneming definitief of langdurig buiten gebruik stellen. Een verzekering van elektronische en elektrische installaties is er om: - de continuďteit van uw activiteit na schade te garanderen - het financieel comfort van uw onderneming veilig te stellen - uw eigen verantwoordelijkheid veilig te stellen We kunnen hier 3 groepen onderscheiden : - computermateriaal pc’s, printers, modems - bureaumateriaal telefoon, fax, fotokopieapparaat - technische uitrusting meet- en regelapparatuur, medische installaties We waarborgen hier een “alle risico’s” dekking dwz. Dat alles verzekerd is behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten. Wat is niet verzekerd ? Loutere verdwijning (niet te verwarren met diefstal of poging tot diefstal want deze zijn wel verzekerd) Verlies aan winst Schade onder garantie van een onderhoudscontract Slijtage U kan specifieren welke toestellen U wil verzekeren ofwel kan men alle aanwezige elektronische verzekeren. Daarenboven kan U ook nog kiezen of U enkel opteert voor wedersamenstelling van gegevens op informatiedragers, of U opteert voor bijkomende kosten na materiële schade (bv. Gebruik van vervangtoestellen of U opteert nog bijkomende voor bedrijfsschade na een gedekt schadegeval.

> terug naar boven
 
Bouwplaatsverzekering

Villa of bouwcomplex, wat u ook bouwt of laat bouwen, wij verzekeren alles en u zit financieel veilig. Ondernemers uit de bouwwereld kennen specifieke risico’s en zullen de waarde van deze verzekering dan ook direct inzien.

> terug naar boven
 
Transportverzekering

In een bedrijf draait alles rond distributie, invoer, uitvoer. U vervoert of laat verbruiksgoederen, afgewerkte of half afgewerkte fabrikaten vervoeren. Een dergelijk transport gaat nooit zonder risico’s. Een transportverzekering bij Verzekeringen Peeters nv is een veilig gevoel op de weg.

> terug naar boven
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Ondernemen betekent maatschappelijke consequenties aanvaarden. Eén van die consequenties is de aansprakelijkheid voor schade aan derden. Bovendien kunnen ook de producten van een onderneming aanleiding geven tot zware claims. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van deze risico’s.
> terug naar boven
 
Diefstalverzekering

Naast de diefstalverzekering die u kunt afsluiten in de brandverzekering, bestaat er ook een diefstalverzekering op maat. Die kan voor u interessant zijn wanneer u waardevolle voorwerpen wil verzekeren. Een kostbare postzegelverzameling, schilderijen of zelfs muziekinstrumenten kunt u in deze afzonderlijke diefstalverzekering laten opnemen. Tip: het kan zijn dat voor een dergelijke verzekering beveiligingsmaatregelingen worden vereist, zoals speciaal hang- en sluitwerk, inbraakwerend glas of een elektronisch beveiligingssysteem. Verzekeringen Peeters nv kan u hierover alle nodige informatie verstrekken.

> terug naar boven
 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (bij auto)
De verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is een belangrijke garantie voor wie door een ongeval wordt benadeeld: u krijgt uw schade altijd vergoed. Tegelijk beschermt de verzekering de aansprakelijke chauffeur tegen schade-eisen van benadeelden die zijn eigen vermogen ernstig zouden aantasten. Welke schade is verzekerd? Het principe is: uw verplichte autoverzekering vergoedt alle schade. Het bedrag doet er dus niet toe: de verzekeraar van de aansprakelijke partij moet de lichamelijke en de materiële schade helemaal vergoeden. Waar geldt de verzekering? De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid geldt in alle landen die op uw 'internationaal verzekeringsbewijs' (de zogenoemde groene kaart) staan. In de meeste Europese landen dus. Rijdt u toch naar een land dat niet op de lijst staat? Dan kunt u aan uw verzekeraar het best een uitbreiding van de dekking vragen. Kan dat niet? Ter plaatse aan de grens kunt u altijd een tijdelijke autoverzekering afsluiten. Hoe wordt uw verzekeringspremie berekend? Om de premie te berekenen, houdt uw verzekeraar rekening met: - het vermogen van uw auto (uitgedrukt in kilowatt), - uw schadelast van de voorbije jaren (via het bonus-malussysteem), - verschillende segmentatiecriteria (die elke maatschappij zelf bepaalt).
> terug naar boven
 
Omnium
U bent de trotse eigenaar van een spiksplinternieuwe wagen. Deze staat te blinken in Uw garage. Helaas kan hier snel verandering in komen. Een aanrijding, noodweer op vakantie, diefstal van uw voertuig, een barst in de voorruit door steenslag van een voorbijrijdende vrachtwagen, vandalisme… Tal van omstandigheden kunnen oorzaak zijn van beschadiging van Uw mooie wagen. Uiteraard brengt dit onvoorziene kosten met zich mee. U kan zich hiertegen beschermen door een Omnium verzekering te onderschrijven. Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van deze onvoorziene kosten. Het kan hier gaan over de terugbetaling van herstellingskosten tot zelfs vervanging van Uw voertuig door een nieuwe wagen. Uiteraard zijn hier verschillende combinaties mogelijk. Het is aangewezen dat bij aanschaf van een nieuwe wagen een volledige omnium wordt onderschreven. Een volledige omnium verzekering bestaat uit de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en eigen schade. De verzekering gedeeltelijke omnium biedt U dezelfde voorwaarden, alleen is hier de waarborg “eigen schade” niet in opgenomen. Een gedeeltelijke omnium is hierdoor goedkoper en wordt meestal genomen bij iets oudere voertuigen of jonge tweedehandswagens. Neem geen financiële risico’s wanneer U zich een nieuwe wagen aanschaft, onderschrijf een volledige of gedeeltelijke omnium verzekering. Dit kan U heel wat financieel leed besparen.
> terug naar boven
 
Brandverzekering
Uw dierbaarste bezittingen verdienen de beste bescherming, daarom bieden wij U standaard de woningpolis van KBC aan. Wij bepalen de waarde van Uw woning en inhoud, U hoeft niet meer te rekenen over de hoogte van de te verzekeren bedragen. Discussies achteraf zijn uitgesloten dankzij de duidelijke polisvoorwaarden. Brand, storm, waterschade, glasbraak, diefstal, aardbeving, overstroming, noem maar op, al deze waarborgen zijn standaard opgenomen in Uw contract. Daarenboven hebben we de mogelijkheid om dit contract aan te passen aan Uw persoonlijke behoeften. Hebt U waardevolle voorwerpen in huis die U tegen alle risico's wil verzekeren, het kan. Wij passen dit principe reeds standaard toe voor Uw personal computer. Het is zelfs zo dat wij geen slijtage aan elektrische toestellen meer aanrekenen in de waarborg elektriciteitsschade. Wij betalen U het volledige factuurbedrag* terug voor de herstellingskost of voor een soortgelijk nieuw toestel. Bij een waterschade stellen wij voor U gratis een lekzoekfirma aan ... enz... Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de uitstekende voorwaarden die de woningpolis U biedt. Laat vrijblijvend een offerte maken door één van onze medewerkers. Wij komen hiervoor graag even langs. U zal zien, niet enkel de waarborgen van dit contract zijn uitstekend, de premie die U hiervoor betaalt is dikwijls goedkoper dan degene in Uw huidige contract. De beste voorwaarden voor Uw bezittingen en U bespaart op Uw premie, hier kan U geen slechte zaak aan doen. * rekening houdende met de wettelijke franchise
> terug naar boven
 
KBC-Uitgebreide Hagelpolis
Hevige hagelbuien zijn onvoorspelbaar en kunnen in korte tijd veel schade aanrichten. Uw oogst kan vernietigd worden en het overleven van uw bedrijf kan op spel komen te staan. Ook bij natuurrampen kan een hagelpolis het verschil maken.

Voor alle land- en tuinbouwers met gewassen in open lucht is een KBC-Uitgebreide Hagelpolis meer dan interessant.
Deze polis dekt immers de volledige of gedeeltelijke vernieling en het kwaliteitsverlies van de verzekerde gewassen door de rechtstreekse inwerking van hagel.

Waarom een hagelpolis?
  • Bescherming tegen de gevolgen van hagelinslag op uw gewassen. Uit gegevens van het KMI blijkt dat het aantal onweersdagen in ons land de voorbije 60 jaar bijna verdubbeld is.
  • Bescherming tegen de verminderde vergoeding bij erkende natuurrampen. U geniet de beste bescherming wanneer u minstens 50% van de oppervlakte van elke teelt verzekert in een hagelpolis. Zo vermijdt u het risico dat, wanneer uw bedrijf getroffen wordt door ongunstige weersomstandigheden, zoals vorst, extreme neerslag of droogte, het landbouwrampenfonds uw vergoeding met de helft vermindert.
> terug naar boven
 

 
Peeters Verzekeringen ImmoVL
 

Verzekeringen Peeters NV, Verbonden agent, FSMA 030612A, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, FSMA038571A.

Klachtenclausule Privacy Disclaimer

Ontwikkeling UNEEK Concepts