Polis verenigingsleven
Ook in het verenigingsleven kunnen ongevallen voorkomen. Om te vermijden dat personen hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden is het noodzakelijk om hiervoor een polis verenigingsleven te onderschrijven. Deze verzekering kan verschillende waarborgen inhouden. Vooreerst is er de aansprakelijkheidsverzekering. Deze geldt voor schade veroorzaakt naar aanleiding van activiteiten die verband houden met de verzekerde vereniging. Ook op weg van en naar de plaats waar het verenigingsleven plaatsvindt (naar analogie met het begrip arbeidsweg in de arbeidsongevallenwetgeving) en tenslotte ook door de gebouwen, installaties of goederen van de vereniging. Ten tweede is er ook de waarborg rechtsbijstand. Deze waarborg zorgt voor terugvordering van geleden schade. Indien er discussies ontstaan is er ook de mogelijkheid om een advocaat in te schakelen. Deze kosten worden dan uiteraard door de verzekeraar gedragen. Een derde mogelijke verzekering is een Lichamelijke ongevallen verzekering. Tijdens een activiteit ingericht door een vereniging kan er zich een ongeval voordoen. Indien een lid van de vereniging (of in sommige omstandigheden zelfs niet-leden) gekwetst worden kunnen ze beroep doen op de lichamelijke ongevallen verzekering. Met deze waarborg kan men overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid en geneeskosten verzekeren. De verzekerde bedragen voor deze waarborgen zijn afhankelijk van de keuze van de vereniging. Tenslotte is er nog de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing. Indien een vereniging beschikt over een eigen lokaal kan er de wettelijke verplichting zijn om deze waarborg te onderschrijven. Deze verplichting is afhankelijk van het aantal voor publiek toegankelijke mē en de activiteit van de vereniging.
> terug naar boven
 
Brandverzekering verenigingen
Ook de bezittingen van een vereniging verdienen de beste bescherming. KBC heeft ook hiervoor een zeer goede brandverzekering. Brand, storm, waterschade en glasbraak zijn de standaardwaarborgen van dit contract. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om een diefstalverzekering te onderschrijven. Zelfs al is het gebouw niet permanent bewoond. Omdat wij de waarbepaling doen van de gebouwen komen we hiervoor zelf even langs. Onze medewerkers maken hiervoor graag vrijblijvend een offerte op.
> terug naar boven
 
 
Peeters Verzekeringen ImmoVL
 

Verzekeringen Peeters NV, Verbonden agent, FSMA 030612A, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, FSMA038571A.

Klachtenclausule Privacy Disclaimer

Ontwikkeling UNEEK Concepts